داسنتنی های سلامت

مشاوره حضوری / مشاوره انلاین / کلینیک روانشناسی اتیه روشن / مشاوره تلفنی

مطلب تست شماره 1

tDCS یكی از روش های غيرتهاجمی تحريك مغز است كه با استفاده از جريان الكتریكی مستقيم و ضعيف اثر خود را به جا می گذارد. اين جريان الكتريكي پيوسته تحريك پذيری نورونی ...